โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

รวมแนวข้อสอบ O-NET ชั้นประถม

รวมแนวข้อสอบ O-NET ป.6 (ปี 52,53,54,55,56,57)

คลิกเลือกที่ ชื่อวิชา ชุด และตอน เพื่อทำข้อสอบ
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดเหลือเพียง 5 กลุ่มสาระฯ ได้แก่
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง
O-NET มีสอบเดือนไหน? : จะสอบช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี
วิธีสมัครสอบ! O-NET : ทางโรงเรียนเป็นผู้สมัครสอบให้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th
การสมัครสอบ O-NET ต้องจ่ายเท่าไหร่ ? : ฟรี!

แนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6
ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ปี 53ข้อสอบ o-net วิชาภาษาไทย ปี 54
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่ 1วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 (ปี 53)วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 3 (ปี 54)
วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่3 แนวข้อสอบ O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ  ป.6
ข้อสอบ o-net  วิชาวิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบ ปี:2553)ข้อสอบ o-net  วิชาวิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบ ปี:2554)ข้อสอบ o-net  วิชาวิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบ ปี:2555)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6


แนวข้อสอบ O-NET  วิชาวิทยาศาสตร์  ป.6
ข้อสอบ o-net วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1ข้อสอบ o-net วิชาวิทยาศาสตร์  ปี53ข้อสอบ o-net วิชาวิทยาศาสตร์  ปี54 
วิชาวิทย์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 (ปี53)วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (61 A 61 B)
วิชาวิทย์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

วิชาวิทย์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3แนวข้อสอบ O-NET  วิชาสังคมศึกษาฯ  ป.6
ข้อสอบ o-net วิชาสังคมศึกษาชุดที่ 1ข้อสอบ o-net วิชาสังคมศึกษา (ข้อสอบ ปี:2553)ข้อสอบ o-net วิชาสังคมศึกษา (ข้อสอบ ปี:2554 62 A, 62 B)
สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1  วิชาสังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2  วิชาสังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3
สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3แนวข้อสอบ O-NET  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.6
ข้อสอบ o-net วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 1ข้อสอบ o-net วิชาสุขศึกษาฯ
(ข้อสอบ ปี:2553)
ข้อสอบ o-net วิชาสุขศึกษาฯ
(ข้อสอบ ปี:2554  61A 61B )
วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 2  วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 3
วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

วิชาสุขศึกษาฯ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3แนวข้อสอบ O-NET  วิชาศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์ ป.6
ข้อสอบ o-net  วิชาศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์ ชุดที่ 1ข้อสอบ o-net  วิชาศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์  ( ปี:2553)ข้อสอบ o-net  วิชาศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์( ปี:2554  61A 61B )
วิชาศิลปะ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาศิลปะ ชุดที่ 2 วิชาศิลปะ ชุดที่ 3
วิชาศิลปะ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

วิชาศิลปะ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3แนวข้อสอบ O-NET  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.6
ข้อสอบ o-net  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1ข้อสอบ o-net  วิชาการงานฯ
(ข้อสอบ ปี:2553)
ข้อสอบ o-net  วิชาการงานฯ
(ข้อสอบ ปี:2554 61A 61B)
วิชาการงาน ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 วิชาการงานฯ ชุดที่ 2 วิชาการงานฯ ชุดที่ 3
วิชาการงาน ชุดที่ 1 ตอนที่ 2

วิชาการงาน ชุดที่ 1 ตอนที่ 3

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น