โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

Tuesday, July 7, 2015

แนวข้อสอบกลางปี ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4

โหลดฟรีข้อสอบออนไลน์แบบปรนัยภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ ป.6พร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ เทอมที่ 1, แบบทดสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอมที่ 1, แนวข้อสอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1, ติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6,กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1,ข้อสอบเก่าแบบปรนัย ป.6
ข้อสอบมีทั้งหมด 20  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 12 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ  
ข้อสอบและเฉลยนำมาจากเน็ตนะครับ  
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก 1, 2, 3, 4 เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.คลิกทำข้อต่อไป (คลิกส่งคำตอบ แล้ว ต้องคลิกทำข้อต่อไปด้วยนะครับ)

ฝึกทำบ่อยๆนะครับ อย่างน้อยวันละ 1 วิชา
กดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แนวข้อสอบกลางปี ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4

แนวข้อสอบกลางปี ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3

โหลดฟรีข้อสอบออนไลน์แบบปรนัยภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ ป.6พร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ เทอมที่ 1, แบบทดสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอมที่ 1, แนวข้อสอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1, ติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6,กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1,ข้อสอบเก่าแบบปรนัย ป.6
ข้อสอบมีทั้งหมด 20  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 12 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ  
ข้อสอบและเฉลยนำมาจากเน็ตนะครับ  
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก 1, 2, 3, 4 เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.คลิกทำข้อต่อไป (คลิกส่งคำตอบ แล้ว ต้องคลิกทำข้อต่อไปด้วยนะครับ)

ฝึกทำบ่อยๆนะครับ อย่างน้อยวันละ 1 วิชา
กดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แนวข้อสอบกลางปี ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3

Monday, July 6, 2015

แนวข้อสอบกลางปี ป. 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4

โหลดฟรีแจกฟรี ข้อสอบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ พร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอมที่ 1, แบบทดสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอมที่ 1,แบบทดสอบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,แนวข้อสอบพร้อมเฉลยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทย์ ป.5ภาคเรียนที่ 1,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,ติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5,กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ข้อสอบมีทั้งหมด 20  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 12 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ    
ข้อสอบและเฉลยนำมาจากเน็ตนะครับ
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก 1, 2, 3, 4 เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.คลิกทำข้อต่อไป (คลิกส่งคำตอบ แล้ว ต้องคลิกทำข้อต่อไปด้วยนะครับ)

ฝึกทำบ่อยๆนะครับ อย่างน้อยวันละ 1 วิชา
กดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แนวข้อสอบกลางปี ป. 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4

แนวข้อสอบกลางปี ป. 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3

โหลดฟรีแจกฟรี ข้อสอบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ พร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอมที่ 1, แบบทดสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอมที่ 1,แบบทดสอบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,แนวข้อสอบพร้อมเฉลยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทย์ ป.5ภาคเรียนที่ 1,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,ติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5,กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ข้อสอบมีทั้งหมด 20  ข้อ  ต้องทำคะแนนให้ได้ 12 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านครับ      
ข้อสอบและเฉลยนำมาจากเน็ตนะครับ
 วิธีทำข้อสอบ
1.คลิกเริ่มทำข้อสอบ
2.คลิกตัวเลือก 1, 2, 3, 4 เลือกคำตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว
3.คลิกส่งคำตอบ (ถ้ายังไม่คลิกส่งคำตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้)
4.คลิกทำข้อต่อไป (คลิกส่งคำตอบ แล้ว ต้องคลิกทำข้อต่อไปด้วยนะครับ)

ฝึกทำบ่อยๆนะครับ อย่างน้อยวันละ 1 วิชา
กดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แนวข้อสอบกลางปี ป. 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3