โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

แนวข้อสอบกลางปี ป.2(เทอม 1)

แนวข้อสอบกลางปี ป.2

คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อฝึกทำข้อสอบ


แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 2
 วิชาการงานอาชีพ  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาการงานอาชีพ  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.2

ข้อสอบวิชาคณิตศาสาตร์ ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาคณิตศาสาตร์ ฉบับที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.2

ข้อสอบวิชาภาษาไทยฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2
วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบวิชาศิลปะและดนตรี ป.2

ข้อสอบวิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 2
วิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ป.2

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 2
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3


แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.2

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น