โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

แนวข้อสอบกลางปี ป.4 (เทอม 1)

แนวข้อสอบกลางปี ป.4

คลิกที่ชื่อวิชาเพื่อฝึกทำข้อสอบ


แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ฉบับที่ 2
 วิชาการงานอาชีพ  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาการงานอาชีพ  ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4

ข้อสอบวิชาคณิตศาสาตร์ ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาคณิตศาสาตร์ ฉบับที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.4

ข้อสอบวิชาภาษาไทยฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาภาษาไทย ฉบับที่ 2
วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาภาษาไทย ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4


แนวข้อสอบวิชาศิลปะและดนตรี ป.4

ข้อสอบวิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 2
วิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาศิลปะและดนตรี ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2


แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ป.4

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 2
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2
วิชาสังคมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3


แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.4

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น