โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบปลายปี ป.2

ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,ข้อสอบออนไลน์ ป.2ภาคเรียนที่ 2,แนวข้อสอบ . 2 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ป. 2 เทอมที่ 2, แบบทดสอบออนไลน์ ป. 2 เทอมที่ 2,แบบทดสอบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,แนวข้อสอบพร้อมเฉลยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คลังข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบปลายปีวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ฉบับที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
วิชาคณิตศาสตร์ป.2 ฉบับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาไทย .2
วิชาภาษาไทย ป.2 ฉบับที่ 1 วิชาภาษาไทย ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี วิชาวิทยาศสตร์ ป.2
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฉบับที่1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 2 ตอนที่ 3


ข้อสอบปลายปี วิชาศิลปะและดนตรี .2
วิชาศิลปะและดนตรี ป.2 ฉบับที่ 1 วิชาศิลปะและดนตรี ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี วิชาสังคมศึกษา ป.2
วิชาสังคมศึกษา ป.2 ฉบับที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี สุขศึกษา ป.2
วิชาสุขศึกษา ป.2 ฉบับที่ 1 วิชาสุขศึกษา ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฉบับที่1วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น