โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบปลายปี ป.1

ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,ข้อสอบออนไลน์ ป.1ภาคเรียนที่ 2,แนวข้อสอบ . 1 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ ป.1 พร้อมเฉลย ป. 1 เทอมที่ 2, แบบทดสอบออนไลน์ ป. 1 เทอมที่ 2,แบบทดสอบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,แนวข้อสอบพร้อมเฉลยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คลังข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบปลายปี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ฉบับที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ข้อสอบปลายปี วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
วิชาคณิตศาสตร์ป.1 ฉบับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาไทย  ป.1
วิชาภาษาไทย ป.1 ฉบับที่ 1 วิชาภาษาไทย ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ข้อสอบปลายปี วิชาวิทยาศาสตร์  ป.1
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ฉบับที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3ฉบับที่ 2 ตอนที่ 3
ข้อสอบปลายปี วิชาศิลปะและดนตรี  ป.1
วิชาศิลปะและดนตรี ป.1 ฉบับที่ 1 วิชาศิลปะและดนตรี ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2
ข้อสอบปลายปี วิชาสังคมศึกษา  ป.1
วิชาสังคมศึกษา ป.1 ฉบับที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2ข้อสอบปลายปี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
วิชาสุขศึกษา ป.1 ฉบับที่ 1 วิชาสุขศึกษา  ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบปลายปี ภาษาอังกฤษ .1
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ฉบับที่1 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2ฉบับที่ 2 ตอนที่ 2

No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น