โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบมาตรฐาน ป. 5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่ 5 พร้อมเฉลย,ข้อสอบ พร้อมเฉลย สพฐ. ป.5, แนวข้อสอบมาตรฐาน.5,ติวฟรีข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่ 5,โหลดฟรีข้อสอบ .5 พร้อมเฉลย,ข้อสอบออนไลน์แจกฟรีพร้อมเฉลย,แบบฝึกหัด ป.5,เตรียมสอบ ป.5,ตัวอย่างข้อสอบ ป.5


ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
การงาน ป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1การงาน ป. 5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
การงานป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2การงาน  ป. 5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาคณิตสาสตร์ ป.5
คณิตศาสตร์ ป.5ชุดที่1ตอนที่ 1คณิต ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ป.5ชุดที่1ตอนที่ 2คณิต ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                           


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
ประวัติศาสตร์ป.5ชุดที่1ตอนที่1ประวัติศาสตร์ป.5ชุดที่2ตอนที่1
ประวัติศาสตร์ป.5ชุดที่1ตอนที่2ประวัติศาสตร์ป.5ชุดที่2ตอนที่2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
พระพุทธศาสนาป.5 ชุด1ตอน 1ศาสนา ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
พระพุทธศาสนาป.5 ชุด1ตอน 2ศาสนา ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาไทย ป.5
ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
วิทยาศาสตร์ ป.5ชุดที่1ตอนที่1วิทย์ ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิทยาศาสตร์ ป.5ชุดที่1ตอนที่2วิทย์ ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                               


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาศิลปะและดนตรี ป.5
ศิลปะ ป. 5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ศิลปะ ป. 5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
ศิลปะ ป. 5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ศิลปะ ป. 5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                      


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ป.5
สังคมศึกษา ป.5 ชุดที่1ตอนที่1สังคมศึกษา ป.5 ชุดที่2ตอนที่1
สังคมศึกษา ป.5 ชุดที่1ตอนที่2สังคมศึกษา ป.5 ชุดที่2ตอนที่2                                                


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.5
สุขศึกษา ป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1สุขศึกษา ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
สุขศึกษา ป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2สุขศึกษา ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                            


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
อังกฤษ ป.5 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1อังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
อังกฤษป.5ชุดที่ 1 ตอนที่ 2อังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                             1 comment:

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น