โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบมาตรฐาน ป. 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่ 6 พร้อมเฉลย,ข้อสอบ พร้อมเฉลย สพฐ. ป.6, แนวข้อสอบมาตรฐาน.6,ติวฟรีข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่ 6,โหลดฟรีข้อสอบ .6 พร้อมเฉลย,ข้อสอบออนไลน์แจกฟรีพร้อมเฉลย,แบบฝึกหัด ป.6,เตรียมสอบ ป.6,ตัวอย่างข้อสอบ ป.6


ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
การงาน ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1การงาน ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
การงาน ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2การงาน ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาคณิตสาสตร์ ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1ตอนที่1คณิต ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1ตอนที่2คณิต ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                           


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
ประวัติศาสตร์ป.6ชุดที่1ตอนที่1ประวัติศาสตร์ป.6ชุดที่2ตอนที่1
ประวัติศาสตร์ป.6ชุดที่1ตอนที่2ประวัติศาสตร์ป.6ชุดที่2ตอนที่2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.6
พระพุทธศาสนาป.6 ชุด1ตอน 1ศาสนา ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
พระพุทธศาสนาป.6 ชุด1ตอน 2ศาสนา ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาไทย ป.6
ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6ชุดที่1ตอนที่1วิทย์ ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิทยาศาสตร์ ป.6ชุดที่1ตอนที่2วิทย์ ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                               


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาศิลปะและดนตรี ป.6
ศิลปะ ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ศิลปะ ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
ศิลปะ ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ศิลปะ ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                      


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ป.6
สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1ตอนที่1สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2ตอนที่1
สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1ตอนที่2สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2ตอนที่2                                                


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.6
สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                            


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
อังกฤษ ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1อังกฤษ ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
อังกฤษ ป.6 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2อังกฤษ ป.6 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                             


No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น