โฆษณาVDO

Yengoที่กำลังฮิต

ประกาศ

ติดตามข้อสอบออกใหม่ได้ที่ http://test2559.blogspot.com/ คลิกที่ ข้อสอบสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

Translate

LAZADA

ข้อสอบมาตรฐาน ป. 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่ 2 พร้อมเฉลย,ข้อสอบ พร้อมเฉลย สพฐ. ป.2, แนวข้อสอบมาตรฐาน.2,ติวฟรีข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่ 2,โหลดฟรีข้อสอบ .2 พร้อมเฉลย,ข้อสอบออนไลน์แจกฟรีพร้อมเฉลย,แบบฝึกหัด ป.2,เตรียมสอบ ป.2,ตัวอย่างข้อสอบ ป.2


ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
วิชาการงาน ป.2 ชุดที่ 1 ตอน 1การงาน ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
วิชาการงาน ป.2 ชุดที่ 1 ตอน 2การงาน ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาคณิตสาสตร์ ป.2
คณิตศาสตร์ ป.2ชุดที่1ตอนที่ 1คณิต ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ป.2ชุดที่1ตอนที่ 2คณิต ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
ประวัติศาสตร์ป.2ชุดที่1ตอนที่1ประวัติศาสตร์ป.2ชุดที่2ตอนที่1
ประวัติศาสตร์ป.2ชุดที่1ตอนที่2ประวัติศาสตร์ป.2ชุดที่2ตอนที่2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
พระพุทธศาสนาป.2ชุด1ตอน 1พุทธศาสนา ป.2ชุดที่ 2ตอนที่1
พระพุทธศาสนาป.2ชุด1ตอน 2พุทธศาสนา ป.2ชุดที่ 2ตอนที่2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาไทย ป.2
ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาศิลปะและดนตรี ป.2
ศิลปะ ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1ศิลปะ ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
ศิลปะ ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2ศิลปะ ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ป.2
สังคมศึกษา ป.2 ชุดที่1ตอนที่1สังคมศึกษา ป.2 ชุดที่2ตอนที่1
สังคมศึกษา ป.2 ชุดที่1ตอนที่2สังคมศึกษา ป.2 ชุดที่2ตอนที่2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.2
สุขศึกษา ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1สุขศึกษา ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
สุขศึกษา ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2สุขศึกษา ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                                 


ข้อสอบมาตรฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
อังกฤษ ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1อังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
อังกฤษ ป.2 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2อังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2                                               
No comments:

Post a Comment

แจ้งปัญหาต่างๆ อยากได้ข้อสอบแบบไหนแจ้งได้ครับ
ข้อสอบชุดไหนผมทำเฉลยผิดขออภัยด้วยครับ(ขอเฉลยที่ถูกให้ด้วยครับ)
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็น